top of page

Meer informatie over de aanpak

Hieronder vindt u resultaten van wetenschappelijke onderzoeken waarop delen van de behandelingen worden gebaseerd.

Waar mogelijk wordt er een link gedeeld naar het complete onderzoek.

Hoeveel en hoe vaak moet ik oefenen?

Deze vraag wordt vaak gesteld. Het antwoord is per persoon verschillend omdat iedereen een unieke situatie meemaakt. Daarom is het belangrijk een programma te ontwikkelen die op de persoon gericht is in plaats van  standaard behandelingen toepassen. 

Uit onderzoek is gebleken dat dagelijkse therapie (tussen de 3u en 3,5u) in de beginfase van herstel het meeste resultaat oplevert. Langer oefenen levert geen meerwaarde op. Korter oefenen resulteert in minder (snel) herstel.
Samen met uw fysiotherapeut kan er een oefenschema opgesteld worden zodat u ook tussen de behandelingen door zelfstandig thuis kunt blijven oefenen om uw hersteltraject te optimaliseren.

Deze 3u/3,5u therapie tijd omvat naast fysiotherapie ook andere vormen van therapie zoals logopedie (spraak therapie) en ergotherapie (dagelijkse handelingen).  

We observed significant associations between daily rehabilitation therapy time and functional gains of stroke patients.

 

Total daily treatment time of 3 hours or longer was associated with greater functional improvements

Klik hier om naar het onderzoek te gaan (Engels)

Onderzoek gepubliceerd in 2016

Ik heb geen gevoel meer in mijn arm, wat kan ik dan nog doen?

Afhankelijk van de plaats waar het trauma in de hersenen heeft plaatsgevonden ervaren sommige mensen na een beroerte, dat ze geen gevoel meer hebben in een ledemaat. Dan vraagt men zich terecht af hoe er nog geoefend kan worden. 

Een gepubliceerd onderzoek uit 2016 (zie link hieronder) stelt dat het stimuleren van het gevoel zoals bijvoorbeeld door warmte, massages, trillingen en andere vormen van prikkeling, het herstel van gevoel en vervolgens van de bewuste aansturing, kan bevorderen. 

Daarom is het van belang een ledemaat dat "niet meer wil" toch te blijven stimuleren. Thuis kunt u dit doen door met uw niet aangedane hand de aangedane arm te stimuleren met wrijven, bewegen, aanraken. Tijdens de behandeling kunnen we intensievere stimulatie toepassen. Dit kan leiden tot het verder "wakker" worden van het gevoel. Dit hervinden van sensibiliteit is een bewezen cruciale stap op weg naar herstel van de motorische functies.   

Many lines of evidence support that the restoration of effective sensorimotor interactions within the damaged motor system is crucial for motor recovery.

Absence of cortical activation by sensory stimulation is associated with poorer outcome in stroke patients (Gallien et al., 2003), while increased activation by somatosensory stimulation correlates with improvements in neurological scores.

Sensory-based treatments could be used with the aim of ‘priming’ the motor system, as to prepare it for practice.

There is promising evidence supporting the clinical value of sensory-based approaches to motor therapies, especially for

upper limb hemiparesis.

Klik hier om naar het onderzoek te gaan (Engels)

Onderzoek gepubliceerd in 2012

Dry Needling, wat is dat?

Er wordt de laatste jaren veel gesproken over Dry Needling. De meeste mensen zijn al bekend met acupunctuur, waarbij er zeer dunne naalden gebruikt worden om de meridianen van het lichaam te activeren. Bij Dry Needling worden dezelfde type naalden gebruikt (0,25mm doorsnee) om de spieren te activeren. De behandeling is vrijwel pijnloos en duurt, afhankelijk van de te behandelen spieren, 10 - 20 minuten. 

De effecten van de toepassing van Dry Needling bij mensen met neurologische aandoeningen wordt veel
 onderzocht. Recente onderzoeken tonen positieve resultaten van Dry Needling behandelingen bij mensen met hypertonie (hoge spanning) en parese (gedeeltelijke verlamming van spieren).   
 

A single session of DN improved total wrist–hand motor function and total sensorimotor function in persons with chronic stroke immediately after treatment, as well as quality of life 2 weeks after treatment. 

Klik hier om naar het onderzoek te gaan (Engels)

Onderzoek gepubliceerd in 2021

bottom of page